Đồng phục nhà hàng

Đồng phục nhà hàng NH923

nhahang13

Thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, phù hợp với màu sắc, thương hiệu nhà hàng, khách sạn. Chất liệu Cotton, polyester, silk, linen, Kate… Kiểu áo dành cho lĩnh vực khách sạn, nhà hàng…

Đồng phục nhà hàng NH672

nhahang11

Thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, phù hợp với màu sắc, thương hiệu nhà hàng, khách sạn. Chất liệu Cotton, polyester, silk, linen, Kate… Kiểu áo dành cho lĩnh vực khách sạn, nhà hàng…

Đồng phục nhà hàng NH929

nhahang1

Thiết kế theo yêu cầu của khách hàng, phù hợp với màu sắc, thương hiệu nhà hàng, khách sạn. Chất liệu Cotton, polyester, silk, linen, Kate… Kiểu áo dành cho lĩnh vực khách sạn, nhà hàng…